ΙΑΤΡΕΙΑ & ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΑ  - DOCTORS & MEDICAL CARE

INTERNET (σχεδιασμός & φιλοξενία- design & hosting)

ΚΑΦΕ & ΜΠΑΡ   COFFE & BAR

ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΟ - COFFE SHOP

ΚΛΕΙΔΑΡΑΣ- LOCKSMITH

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΑ - BUTCHER SHOPS

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ - LIVESTOCK SUPPLIES

ΚΟΜΜΩΣΕΙΣ - HAIR DRESSING

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ - ACCOUNTING OFFICE

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ &  ΚΤΙΡΙΟ - SERVICES &  BULDING SUPPLIES

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΠΡΟ ΠΟ - LOTTERY AGENT

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ - FIRE EXTINGUISHERS

Διεύθυνση 

Κ. ΠΛειώνη 21-23,
τ.κ. 19500 Λαύριο

Επαφές

Email:
agoramas( @) entypo-lavrio.gr
Τηλ.:+30 22920 28042
Fax: +30 22920 69269